ĐỊNH HƯỚNG PHÁT TRIỂN

Với tiềm lực mạnh cả về tài chính và nguồn nhân sự chất lượng cao, cùng đòn bẩy sức mạnh từ sự hợp tác chiến lược Ariyana – Ana Homes, trong tương lai, chúng tôi định hướng phát triển các sản phẩm đô thị, sản phẩm nghỉ dưỡng, cùng các sản phẩm kết hợp giữa 2 loại hình trên. 

Các dự án sẽ có quy mô vừa tầm, được tập trung phát triển tại thị trường Quảng Ninh. Giai đoạn tiếp theo, Ana Homes sẽ đầu tư mở rộng ra thị trường miền Bắc và tiến tới thị trường miền Nam trong tương lai không xa.

Những dự án được đầu tư với mong muốn thu hẹp khoảng cách giữa thành thị và nông thôn, từ đó nâng cao chất lượng cuộc sống, góp phần thay đổi diện mạo kinh tế, xã hội tại những địa điểm mà Ana Homes lựa chọn phát triển..